Just hvad er en APOSTEL?"

Kapitel 7

Når en Apostel Dør

Hvad bør der ske – med hensyn til Guds Folk – når en apostel dør? Den kendsgerning at apostelen er død, giver den de efterladte ret til at tilsidesætte hans lære?

Budskabet i Peters Andet Brev:

Gud har heldigvis ikke efterladt os i uvidenhed med hensyn til dette emne, idet der er en bestemt bog i Biblen der behandler det. Peters 2. Brev blev skrevet, "fordi jeg ved, at mit telt snart skal lægges bort, som vor Herre Jesus Kristus jo har givet mig til kende. Jeg vil også bestræbe mig for, at I til enhver tid efter min bortgang skal kunne drage jer dette til minde" (2. Peter 1:14-15). Hele hensigten med denne bog er, at minde dem der læser det som Kristus overbragte dem gennem apostelen Peter, så de fortsat skulle kunne erindre det efter hans død.

Peter fortsætter derefter med at forklare, hvordan Kristus håndterede en situation med tre bestemte individer – Peter, Jakob og Johannes – på et tidspunkt hvor kun Johannes og han selv stadig var i live. Det Ny Testament blev kanoniseret lige før de døde. Ikke alene skulle Peters Andet brev lede dem han skrev til, men Gud brugte også det Ny Testamente til at bevare Kirken igennem flere tusinde år helt til vor tid i dag. Peter siger der til os alle, "Og nu står det profetiske ord så meget fastere for os; det gør I vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted" (2. Pet 1:19).

Skriften Kan Ikke Fortolkes af Mennesker:

Denne oplysning kom ikke fra Peter men fra Kristus. Ydermere var det Kristi hensigt at bevare dem i Sin Kirke – også efter Peters død – ved at give dem en dybere og klarere forståelse af Biblen gennem den instruktion Peter var i gang med at give dem. Han påpeger, "at ingen profeti i skriften lader sig tyde egenhændigt. Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud" (2. Pet 1:20-21).

Eftersom skrifterne oprindeligt blev skrevet af én ånd, således kan de kun blive udlagt på én eneste måde. Nøjagtig forståelse af denne "Måde" kan kun opnås igennem Guds nådegave, den samme identiske Guds Ånd som oprindelig inspirerede skrifterne. Denne gave kan kun komme fra Gud Fader.

Falske Lærere:

Gud har valgt ikke at åbenbare sin vilje til hvem som helst. Han har valgt at åbenbare sin Sandhed på en struktureret måde – igennem apostle som bestrider "det profetiske ord der står så meget fastere for os" (2. Pet.1:19). For som Peter advarer os, "der optrådte også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind" (2. Pet. 2:1-2).

Sådanne falske lærere, siger han, "foragter Herrens værdighed" – især Guds Regeringsform – og er "frække, selvbehagelige… og gyser (viger) ikke tilbage for at spotte højere åndemagter" -- også den apostel der oprindeligt illuminerede folket, som de forførte (2. Pet. 2:10). Vi bør også være opmærksomme på, at det vil blive et almindeligt problem, for "mange vil følge dem i deres løsagtighed" (2. Pet. 2:2)

Bileams Holdning:

Sådanne mænds holdning er tro kopi af Bileam (2. Pet:2:15). Ud over at ville have penge, ville Bileam også have folk til at se op til sig som til en af Den Evige Guds profeter, selv om han i virkeligheden var en hedensk præst; det var uden tvivl på grund af den anerkendelse han dermed ville nyde. Men i modsætning til Guds sande tjenere, var Bileam ikke interesseret i at adlyde eller følge Guds Vej. Han ville gå sin EGEN vej i det omfang han han turde vove det. Han gav indtryk af, at han adlød Gud Herren (4. Mose. 22:18-19), men i virkeligheden rådede han Balak til at underminere Guds hensigt, ved at opildne Israel til at synde med Midians kvinder (Num 31:14-16)..

Derfor advarer Kristus os, igennem 2. Peters Brev, at sådanne kødelige mennesker konstant "ville vende sig bort fra det hellige bud … som blev dem overgivet" (2. Pet. 2:21) for at følge deres egne veje. Læg også mærke til hvem der har forudsagt "budet", som de har vendt sig imod -- det bliver gjort ganske klart – det er "hellige profeter såvel som det bud, der af jeres apostle er givet jer fra Herren og Frelseren" (2. Pet 3:1-2).

En Uafbrudt Ledelse:

Peter og de andre apostle blev sendt af Gud til at oplyse Guds Folk. Apostlene oplyste dem for første gang, med en korrekt udlægning af skrifterne der oprindeligt var skrevet af oldtidens profeter.

Denne samme oplysningsproces gennemgår hver eneste af os. Gud leder Sin Kirke, ved hjælp af Sin Hellige Ånd der bor i en apostel, så længe denne apostel lever. Når en apostel dør skal dette samme lederskab – med den samme ånd – fortsætte uafbrudt i Kirken, hvis den skal vedblive at være den samme Guds Kirke.

Peters Andet Brev viser os, at Guds Regering således vil inkludere den åndelige arv som en apostel efterlader. Det er derfor afgørende, at det menneskelige lederskab i en Kirkes organisation også underlægger sig det, Gud har sat over dem. Lederskab i Guds Sande Kirke er ikke kun fra en menneskelig leder og nedad. Guds Sande Regering er altid fra Gud og nedad.

Menneskelige ledere i Guds Kirke skal åbenlyst og utvetydigt underlægge sig den åndelige arv en apostel efterlader sig. Apostelens bortgang ændrer absolut intet i den forbindelse. Arvens oprindelige kilde ændrer sig ikke. Den viden der er opnået gennem åbenbaringer og tidligere administrationer bør fortsætte uden afbrud.

Resumen:

Peter skrev det Andet Brev lige før han døde. Han vidste, fra det Kristus havde fortalt ham, at det var bydende nødvendigt for folk at bibeholde den oprindelige åbenbaring også efter hans død. Han vidste også at mænd med holdninger som Bileam, ville sætte dem på prøve netop på dette punkt. Derfor fandt Gud det passende for Peter at skrive dette Peters Andet Brev, som han har bevaret helt til vore dage – fordi han vidste, at vi ville blive sat på samme slags prøver.

Vi bør have kilden til al den åbenbaring, vi har modtaget, klar i vor forståelse. Vide, at den oprindelige åbenbaring ikke kom fra mennesker, men fra Gud Selv. Den blev overleveret til os af en mand – en apostel – som Gud havde sendt til sit folk med Sin Sandhed. I lighed med Anden Peters Brev, selv efter at denne mand er død, skal vi også være sikre på, at den åndelige arv, vi har overtaget, bliver i os, hvis vi skal fortsætte som Guds sande folk.