Just hvad er en APOSTEL?"

Introduktion

Hvorfor Skrive dette Hæfte?


Guds Kirke befinder sig i dag i en verden med "et vildnis af religiøs forvirring!"

Forvirringen er ikke alene indenfor den omgivende verdens kirker – den eksisterer også i hjertet af Den Sande Kirke!


Taler Gud gennem kaos? Vil Kristus komme tilbage til hundredvis af kirker -- til et mundhuggende harem? Eller er der stadig kun én ren brud – ét eneste åndeligt Tempel – som Kristus vil ægte ved sin genkomst?

Tidligere stod følgende emne helt klart for os: " Gud taler ikke gennem hundredvis af uenige religiøse organisationer i babylonsk forvirring, hver med deres egne koncepter og teologiske doktriner. (Mystery of the Ages page 350)

Så, hvad skal vi da gøre i denne nuværende tilstand?

Emnet i dette hæfte – "Hvad er en Apostel?" – synes ved første øjekast måske ikke at have noget at gøre med det ovenstående. Men det har det. Hæftet tilvejebringer det manglende led i forståelsen for Guds Regering – en regering der evigt vil flyde fra Gud Selv ned til Hans sande folk.